Språkbruk

Nästan alla människans språk är mycket äldre än den nu rådande världsåskådningen dualistisk materialism. Så det finns mycket att hämta från vad ord och begrepp kommer ifrån, dvs. etymologi – även vad gäller icke-dualism. Ofta pekar orden på något man känt till och uttryckt i språket om vår grundläggande natur och därför talat om. Med ord.

Här avser vi att ge enkla definitioner av ord som används på denna webbplats och annars, främst inom filosofi. Vi anser att det är fullt tillräckligt med dessa definitioner för att ge uttryck för vår egen upplevelse av verkligheten. Vår upplevelse är sann och gemensam. Hur den därefter tolkas och uppfattas och ges uttryck för i språket, är praktiskt att se på med samsyn, i den mån det är möjligt.

Svensk etymologi hänvisas till ur Elof Hellquists Svensk Etymologisk Ordbok från 1922.

I bokstavsordning:

Senast ändrad: 07.05.2020