RSS nyhetsflöde   Sidkarta   Utskriftsversion  

Inte2

Meny

Hem > Citat

Citat


Världen är en illusion.
Endast Brahman är verklig.
Brahman är världen.

Ramana Maharshi
(”Brahman” är hinduismens representation av Medvetande)


Psyket tvingar sina egna begränsningar på allt det ser och känner till, och därför framträder all dess kunskap och upplevelse som en reflektion av sina egna begränsningar. Det är av denna anledning vetenskapsmän aldrig kommer att upptäcka universums verklighet, förrän de är villiga att undersöka psykets natur. Allt som psyket vet, är en reflektion av sina egna begränsningar.

Rupert Spira ur boken "The Nature Of Consciousness"


Din personliga kropp är en del, i vilken det Hela reflekteras underbart. Men du har även en universell kropp. Du kan inte ens säga att du inte vet det, för du ser och upplever den hela tiden. Du kan kalla den ”världen” och du kan vara rädd för den. Både anatomi och astronomi beskriver dig. Du känner världen exakt på samma sätt som du känner din kropp – genom dina sinnen. Det är ditt psyke som delar upp världen utanför din hud från världen innanför och ställer dem mot varandra.

Nisargadatta Maharaj


Uppvaknande betyder inte att du vaknar. Det betyder att det endast finns uppvakning. Det finns inget ”du” som vaknar; det finns endast vakenhet. Så länge du identifierar dig med ett ”du” som antingen är vaket eller inte vaket, drömmer du fortfarande. Uppvaknande är att vakna från drömmen om ett åtskilt du, in i endast vakenhet.

Adyashanti


Om du använder ditt psyke för att försöka förstå verkligheten,
kommer du varken att förstå ditt psyke eller verkligheten.
Om du försöker förstå verkligheten utan att använda ditt psyke,
kommer du att förstå både ditt psyke och verkligheten.

Bodhidharma


Vad du söker är så nära dig, att det inte finns plats för någon väg dit.

Nisargadatta Maharaj


Din längtan efter mig, är mitt budskap till dig.
Alla dina försök att nå mig, är egentligen mina försök att nå dig.

Rumi


Det är sanning som frigör, inte dina ansträngningar att bli fri.

Krishnamurti


Vågen är havet
Vågens uppvaknande
är ögonblicket då den inser att den är vatten.


Jag är att jag är.

Jesus


Jag är bara en gäst som fötts i denna värld,
för att känna hemligheterna som ligger bortom den.

Rumi


Producerar hjärnan medvetande?
I vad framträder en direkt upplevelse? Medvetande som iakttar är närvarande redan innan den orsakade processen i hjärnan ens påbörjats. Så hjärnans processer kan omöjligen vara upphovet till det iakttagande medvetande som föregick dem. Dessa processer kan inte vara upphovet till det som iakttar dem. Det var redan där!

Utdrag från: Greg Goode. ”The Direct Path: A User Guide


Hur kommer det sig att det är så svårt att hitta ord för vad jag verkligen är, Medvetande? Därför att ord är psykets produkt, och det jag är, är innan och innefattar psyket. Om du tar bort alla tankar och koncept, finns bara gränslös vila i vad som är innan och bortom. Frid är där, tystnad är där.

Jac O‘Keeffe


Jag stirrade ut genom fönstret, ömsom på Jorden, månen, solen och rymdens stjärn-späckade svarthet, alltmedan vår rymdkapsel roterade långsamt. Gradvis fylldes jag av ett extatiskt varseblivande att jag var del av det jag observerade. Varje molekyl i min kropp föddes i en stjärna som hänger i rymden. Jag blev varse att allt som existerar är del av ett invecklat sammankopplat helt.

Rymdfararen Edgar Mitchell


Lycka kommer inifrån. Det är din inneboende natur. Tankar distraherar dig från att medvetet vara i och njuta av din inneboende natur. Tankar skapar alla begär, och begär kan vara helt uppslukande. Psyket kan övertyga dig om att ett begärt objekt gör dig lycklig om du erhåller det. Vad som är Sant, är att när ditt psyke är stilla, återupptäcker du en naturlig känsla av lycka inom dig. Din sanna natur är orsakslös, och att leva orsakslös lycka är ditt naturliga tillstånd. När ett begär är tillfredsställt, klingar begäret av och psyket vilar för ett ögonblick. Avsaknaden av begär, avsaknaden av tankar, gör det möjligt för dig att uppleva vad som är i dig.

Jac O'Keeffe


Om förnimmelsens dörrar renades,
skulle människan se varje ting för vad det är –
oändligt.
För människan har stängt in sig själv,
tills hon ser allting
genom smala springor i sin grotta.

William Blake (1757-1827)


Det finns endast ett ’Jag’, det oändliga, odelbara ’Jag’ som är rent medvetande, Guds oändliga varande, som delar sig själv genom sin egen kreativitets agerande och framträder för sig själv, i sig själv, som sig själv i formen av en skenbar mångfald av objekt, själv och andra. Världen är hur Guds oändliga varande ser ut när den iakttas ur de skenbart åtskilda subjektens perspektiv.

Rupert Spira


Att slutligen vara fri:

Vi har kommit till denna tidlösa bakgrund av medvetande.
Totalt frigörande och vackert.
Men i sig själv, är det att endast ”byta sida”.
Från form och tid, till formlöst och tidlöst.
Och vi ser att den nya sidan är mer sann.
Och det känns helt underbar att vara i den.
Men den enda sanningen är när båda dessa sidor
sammansmälter, faller ihop till ett.
Så att vi ser att denna värld av form,
ÄR medvetande och formlöst.
Först då behövs inget ställningstagande.
Inget ”jag måste stå fast som medvetande”,
som endast kan sägas om vi inte är säkra på
att gräset, bilen och väggen ÄR medvetande.
Först när vi VET det,
är vi verkligen fria.
Fria från ”jaget”
som måste bevaras i ”rätt tillstånd”.
Först då sammansmälter dualiteten,
till vad den är: Ett.

Adyashanti


En människa är en del av det hela, som vi kallar universum, en del som är begränsad i tid och rymd. Hen upplever sig själv, sina tankar och känslor, som något som är åtskilt från resten – en slags optisk villfarelse om medvetande.

Denna villfarelse är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till personliga begär och tillgivenhet för några få personer närmast oss. Vår uppgift måste vara att frigöra oss från detta fängelse genom att förstora medkänslans cirkel så att vi omfamnar alla levande varelser och hela naturen i all sin skönhet.

En människas sanna värde avgörs först och främst av hur mycket och i vilken mening denne har frigjorts från ”självet”. Vi kommer att behöva ett väsentligt nytt sätt att tänka om mänskligheten ska kunna överleva.

Albert Einstein, ”The World as I See It”, 1934


Jag är Vetandet som alla upplevelser vets om, och Varandet i allt som är. Dessa skenbara två – Vetande och Varande – är ett i vad jag är.

Rupert Spira


Det illusoriska jaget är både ett hinder och en dörr genom vilken du måste passera på upplysningens väg till varandets dimension. När du passerar genom jagets tomhet dör identifikationen med jaget, temporärt eller permanent, och du avslöjas (återföds) som en närvaro. Närvaro är inte ett jag på något konventionellt sätt. Den har ingen form, ingen ålder eller genus. Den är ett uttryck för universellt varande, existensens formlösa substans. Närvaro är inte föremål för födelse eller död; den är inte i ‘sakernas‘ värld. Den är medvetandes ljus och strålglans i vilken hela världar framträder och försvinner.

Adyashanti


Det enda som det åtskilda självet inte kan stå ut med, är att ses klart. Att se det åtskilda självet klart, är att se att det inte existerar.

Rupert Spira


Sprudlande är varandet,
tiden – blott ett skal.
När ögonblicket spricker, öppnas,
hoppar extasen ut
och slukar rymden;
kärleken blir galen
av välsignelserna som mina ord ger.

Varför lägger du dig
på det förflutnas
och framtidens tortyrredskap?
Om du försöker forma morgondagen
utöver sin kapacitet
finner du ingen ro.

Var vänlig mot dig själv, min kära –
mot våra oskyldiga galenskaper.
Glöm alla ljud eller beröringar
som inte hjälpte dig att dansa.
Du kommer att förstå
att allt utvecklar oss.

Rumi


Endast detta varande rent och totalt medvetande, är alltings slutgiltiga väsen. Att gå på en väg för att nå det som inte kan nås genom att gå, innebär avvikelse. Att söka konceptuellt förstå det som inte kan vara ett objekt (i tanken) innebär hinder som försvårar förståelse. Att söka någonting och att sträva efter att erhålla det, utgör avvikelse.

Dzogchen-mästare (Buddist) Namkhai Norbus titelillustration i sin bok ”The Supreme Source”.


Ögat, genom vilket jag ser Gud, är samma öga som Gud ser mig genom; mitt öga och Guds öga är ett öga, ett seende, ett vetande, en kärlek.

Meister Eckhart


Tystnad är oupphörlig vältalighet. Det bästa språket.

Ramana Maharshi


Jag är Vetandet som vet om alla upplevelser, och Varandet i allt som är. Dessa skenbara två – Vetande och Varande – är ett i vad jag är.

Rupert Spira


Psyket har lärt sig att alltid ta på sig ”Guds jobb”, att undra vad folk gör och varför de gör det. Men det har du inget med att göra, det berör inte dig. Du kan bara börja vandra genom livet med en naturlig öppenhet inför vad som är, och vara så i alla omständigheter och alltid. Detta är vad ditt sanna Jag har gjort hela tiden. När du inser vad din sanna natur är, så är det inte så att du får en underbar upplevelse, och därefter säger ”Ok världen, jag är redo”. Den djupaste upplevelsen är när du inser att detta öppna, strålande, tomma psyke, och öppna, strålande hjärta alltid varit öppna. De behöver inte öppna sig; de kommer inte att öppna sig; öppenheten har alltid varit där. Du ser inte längre två, du ser En i och som allting.

Adyashanti


Förändras inte: Lusten att förändras är kärlekens fiende.
Förändra inte dig själv: Älska dig själv som du är.
Förändra inte andra: Älska alla andra för vilka de är.
Förändra inte världen: Den är i Guds händer och han vet.
Och om du följer detta, kommer förändring att ske,
underbart och på sitt eget sätt, i sin egen tid.
Låt livets ström flöda, obehindrad av bagage.

Anthony De Mello


Även om vi distraheras av allahanda tankar, om vi ändå oavbrutet kontemplerar vårt Jag – som i sig själv är Gud – kommer denna enda tanke att i sinom tid ersätta all distrahering, och även själv helt försvinna. Det sanna Medvetande som allena slutligen kvarstår är Gud. Detta är Frigörelse. Att konstant vara centrerad i ens egna helt perfekta och sanna Jag, är höjdpunkten hos yoga, visdom och alla andra former av andliga övningar. Även om psyket oroligt vandrar omkring i externa frågor, och på det sättet glömmer det egna sanna Jaget, borde man förbli alert och komma ihåg: ”Kroppen är inte jag”.

Ramana Maharshi


Om du inte kan hitta sanningen just där du är, var annars förväntar du dig att hitta den?

Dogen Zenji


Tänk om jag berättade att världen omkring dig, med dess granna färger, texturer, ljud och dofter är en illusion, en föreställning som din hjärna visar dig? Om du skulle kunna bli varse vad verkligheten är, skulle du bli chockad av dess färglösa, luktlösa och smaklösa tystnad. Utanför din hjärna, finns endast energi… Genom miljoner år av utveckling har den mänskliga hjärnan blivit mycket duktig på att förvandla denna energi till en rik och sensorisk upplevelse av att vara i världen.

David Eagleman, ”The Brain: The Story of You”


Jag älskar vad som är, inte för att jag är en andlig människa, utan för att det gör ont när jag bråkar med verkligheten… När jag slutar opponera mig mot verkligheten, blir handlingar enkla, flytande, vänliga och utan fruktan.

Byron Katie


Denna plats är en dröm.
Endast den som sover håller den för verklig.
Sen kommer döden liksom gryningen,
och du vaknar, skrattande åt
vad du trodde var din bedrövelse.

Rumi


Akta dig!
Sköt om ditt eget.
Det enda syftet i livet
är att vara vad du verkligen är.
Alla andra aktiviteter är slöseri med tid.
Det enda du har att göra i detta liv
är att inse vad du verkligen är,
här och nu,
och på så sätt bryta
födelsens och dödens cirkel.

Ramana Maharshi


Senast ändrad: 26.06.2018
Sociala nätverk
Gilla oss gärna!

Vår Facebook-grupp –> FB
Vår YouTube-kanal –> youtube

Du är!
Här!
Nu!
Det räcker!