Skillnaden!

Av Mischa Hammarnejd

Det här är inget recept för att bli fri, annorlunda, bättre människa eller liknande! Det är endast något som inträffat, och som jag uppmärksammat. Inget i världen har förändrats. Bara mitt sätt att se, baserat på min egen direkta upplevelse, efter att ha tagit del av den mycket gamla ontologi och filosofi som kallas Advaita/icke-dualism.

Om du bestämmer dig för att världen är och består av endast det du förnimmer genom dina sinnen och det du tänker, uppfattar och känner i psyket, och ser den som att du därför är en åtskild del i ett universum av andra åtskilda delar, kommer verkligheten att tillmötesgå dig och förefalla sig exakt så för dig (alldeles oavsett vad verkligheten är eller inte är). Den är då ofrånkomligt att du ser och förhåller dig till detta så här:

Om du istället kommer fram till, i din egen direkta upplevelse, att världen är och består av Medvetande, och att tankar, känslor och förnimmelser genom sinnena, är händelser i detta Medvetande, kommer verkligheten att tillmötesgå dig även i det och förhålla sig exakt så för dig (alldeles oavsett vad verkligheten är eller inte är). Den praktiska skillnaden blir enorm! Hur du då ser och förhåller dig till det, blir då det omvända mot tidigare:

Skillnaden

En man som upptäckt och beskriver skillnaden i upplevelsen av verkligheten, innan och efter sk. ”upplysning”.

Senast ändrad: 26.12.2018