RSS nyhetsflöde   Sidkarta   Utskriftsversion  

Inte2

Meny

Hem > Artiklar > Medvetandes anomali

Medvetandes anomali

Översättning av Peter Russels artikel här.

Peter RussellVästerländsk vetenskap har haft anmärkningsvärd framgång med att förklara den hur den materiella världen fungerar, men när det kommer till psykets inre värld, har man väldigt lite att säga. Och när det kommer själva medvetande i sig, blir vetenskapen märkligt tyst. Det finns ingenting i fysiken, kemin, biologin, eller någon annan vetenskap som kan svara på hur hur vi kan ha en inre värld. På något konstigt sätt skulle forskare vara mycket gladare om våra psyken inte existerade. Men utan psyken skulle det inte finnas någon vetenskap.

Denna ständigt närvarande paradox skulle kunna knuffa västerländsk vetenskap mot vad Thomas Kuhn kallade ett paradigmskifte – en grundläggande förändring i världsbild.

Denna process börjar när det rådande paradigmet möter en anomali (avvikelse, oregelbundenhet) – en observation som den nuvarande världsbilden inte kan förklara. Vad gäller dagens vetenskapliga paradigm, är medvetande verkligen en stor anomali. Det är livets mest uppenbara faktum: Det faktum att vi är medvetna om och upplever en inre värld av bilder, perceptioner, tankar och känslor. Men det finns inget som är svårare att förklara. Det är lättare att förklara hur universum utvecklades från Big Bang till människor än det är att förklara varför någon av oss någonsin skulle ha en enda inre upplevelse. Hur kan all den elektrokemiska aktiviteten i hjärnans fysiska substans någonsin ge upphov till medveten upplevelse? Varför händer inte allt bara i ett mörker?

Den första reaktionen på en anomali är ofta att helt enkelt ignorera den. Detta är verkligen hur den vetenskapliga världen har svarat på anomalin medvetande. Och till synes av goda skäl.

För det första kan inte medvetande observeras på det sätt som materiella ting kan. Det kan inte vägas, mätas, eller på annat sätt nålas fast. För det andra, har vetenskapen försökt komma fram till universella objektiva sanningar som är oberoende av någon särskild observatörs synvinkel eller tillstånd. För detta ändamål har man medvetet undvikit subjektiva överväganden. Och för det tredje, det verkar inte nödvändigt att ens ta med det i beräkningen, universums funktion kan förklaras utan att behöva undersöka det besvärliga ämnet medvetande.

Men utvecklingen på flera områden visar nu att medvetande inte så lätt kan lämnas i skymundan. Kvantfysik föreslår att på atomnivå, påverkas den verklighet som observeras genom att observera. Inom medicin kan en persons psykiska tillstånd ha betydande inverkan på kroppens förmåga att läka sig själv. Och allt eftersom neurofysiologer fördjupar sin förståelse av hjärnans funktion lyfts frågor om medvetandes natur.

När en anomali inte längre kan ignoreras, är en vanlig reaktion att försöka förklara den inom nuvarande paradigm. Vissa tror att en djupare förståelse av hjärnans kemi kommer att ge svar; kanske medvetande består i hur neuropeptider agerar. Andra vänder sig till kvantfysik; de otroligt små mikrotubuli som finns inuti nervceller kan skapa kvanteffekter som på något sätt bidrar till medvetande. Andra utforskar processorteori och tror att medvetande framstår ur hjärnans komplexa bearbetning. Andra söker hopp i kaosteori.

Vilka idéer som än läggs fram, så kvarstår en jobbig fråga: Hur kan något så omateriellt som medvetande någonsin uppstå ur något så omedvetet som materia?

Om anomalin kvarstår, trots alla försök att förklara den, kanske de grundläggande antagandena i den rådande världsbilden måste ifrågasättas. Detta är vad Copernicus gjorde när han konfronterades med planeternas förbryllande rörelse. Han utmanade den geocentriska världsbilden med att visa att om solen – inte jorden – var i centrum, så blir planeternas rörelser vettiga. Men människor släpper inte gärna taget om omhuldade antaganden. Även när Galileo och Kepler, 70 år senare, bekräftade Copernicus förslag, var etablissemanget ovilliga att acceptera den nya modellen. Först när Newton formulerade sina rörelselagar, som ger en matematisk förklaring till planeternas banor, började det nya paradigmet få större acceptans.

Eftersom vi fortsätter att misslyckas med att redogöra för medvetande, tyder det på att vi också bör ifrågasätta våra grundläggande antaganden. Vetenskapens nuvarande världsbild anser att den materiella världen – rummets, tidens och materians värld – är den primära verkligheten. Därför antas att psykets inre värld på något sätt måste komma ur den materiella världen. Men om detta antagande inte leder oss någonstans, kanske vi bör överväga alternativ.

Ett alternativ som får allt större uppmärksamhet är uppfattningen att kapaciteten för upplevelse i sig inte är en produkt av hjärnan. Inte för att säga att hjärnan inte är inblandad i vad vi upplever – det finns gott om evidens för en stark korrelation mellan vad som händer i hjärnan och vad som händer i psyket – men att hjärnan inte är ansvarig för själva upplevelsen. Istället är kapaciteten för medvetande en inneboende egenskap hos livet själv.

I denna modell är medvetande som ljuset i en filmprojektor. Filmen behöver ljus för att en bild ska visas, men den skapar inte ljuset. På liknande sätt, skapar hjärnan bilderna, tankarna, känslorna och andra upplevelser som vi är medvetna om, men medvetande själv finns redan.

Allt som vi har upptäckt om sambanden mellan hjärnan och upplevelse gäller då fortfarande. Det är vanligtvis fallet vid ett paradigmskifte; det nya innefattar det gamla. Men det svarar också på en anomali som den gamla inte kunde förklara. I det här fallet behöver vi inte längre klia våra huvuden när vi undrar hur hjärnan genererar kapacitet för upplevelse.

Detta förslag är motstridigt nuvarande paradigm, som hårdnackade materialister lätt förlöjligar och avfärdar. Men vi får inte glömma biskoparna på Galileos tid som vägrade att titta igenom hans teleskop eftersom de visste att hans upptäckt var omöjlig.

Sociala nätverk
Gilla oss gärna!

Vår Facebook-grupp –> FB
Vår YouTube-kanal –> youtube

Du är!
Här!
Nu!
Det räcker!